PARTNEŘI

Bez partnerů a jejich finanční podpory a spolupráce na realizaci projektů, bez jejich podpory vzdělávání a získávání informací bychom nemohli naplňovat našeho poslání.

Činnost DIAKTIVU CZECH REPUBLIC z.s. podporují nejen společnosti z farmaceutického a technologického průmyslu, ale v posledních letech i státní a nestátní instituce a spolupracující neziskové organizace.

ABBOTT
akademie pacientských organizací
aries
diakar
Diamart
diastyl
HCI
lázně Luhačovice
Lilly
Medtronic
Ministerstvo zdravotnictví ČR
novo nordisk
promedica
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra