DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s.

je členem a zakladatelem Aliance pacientů s diabetem ČR

Národní asociace pacientských organizací, z.s.

je hlavním iniciátorem projektu „Vznik a udržitelnost Aliance pacientů s diabetem (APD)“ a příjemcem grantu z fondu EHP2014-2021 externí odkaz  v rámci programu Zdraví externí odkaz.

logo EEA grants

Cílem projektu je sdružit pacientské organizace i pacienty do zastřešující pacientské organizace, posílit roli pacientů a pozici pacientských organizací ve zdravotnictví tak, aby zastřešující organizace měla reprezentativní členskou základnu k zastupování zájmů osob s diabetem. APD je vůči Diaktivu v pozici partnera projektu. Více informací o činnosti a aktivitách APD nejdete na www.dialidi.cz externí odkaz.

  • obhajuje oprávněné zájmy nejen svých členů, ale všech osob s diabetem, ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám, zdravotnickým zařízením (plátcům i poskytovatelům zdravotní péče), pomáhá vyjednávat udržitelné podmínky pro poskytování péče, úhradu léků a zdravotnickýh výkonů.