Stanovisko MZ ČR k ochranným prostředkům

– pro pacienty s vysokým rizikem průběhu onemocnění COVID-19

Pacientské organizace byly informovány oddělením podpory práv pacientů MZ ČR o záměru distribuce ochranných prostředků (respirátorů tř. FFP 2) pro pacienty s vysokým rizikem průběhu onemocnění COVID-19. Provedli jsme oslovení pacientských organizací sdružující osoby s diabetem a předložili MZ ČR požadavek jejich počtu a informovali o formě distribuce daných ochranných prostředků.

O změně záměru a aktuálním způsobu ochrany pro pacienty s vysokým rizikem průběhu onemocnění COVID-19 informuje MZ ČR na:

https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=64 externí odkaz


Od distribuce ochranných prostředků pacientskými organizacemi bylo odstoupeno. Oddělení podpory práv pacientů nás o změně záměru MZ ČR informovalo prostřednictvím tohoto e-mailu:

Vážení  členové Pacientské rady,

v době nouzového stavu jsme se na Vás obrátili v souvislosti se zvažováním možnosti distribuovat osobní ochranné prostředky zranitelným skupinám pacientů a za tímto účelem jsme Vás požádali o zodpovězení několika dotazů kvůli zjištění nejvhodnějšího způsobu distribuce. Všem, kteří se nám ozvali, velice děkujeme. V závislosti na tehdejší situaci spojené s obavami z vývoje epidemie jsme se velice snažili, po zajištění dostatečného zásobení zdravotníků, poskytnout vhodné osobní ochranné prostředky též potenciálním rizikovým skupinám. Po zvážení dostupných informací o vývoji epidemie, tehdejšího množství osobních ochranných prostředků a právních povinností v souvislosti s distribucí osobních ochranných prostředků nebyla možnost předávání prostřednictvím pacientských organizací vyhodnocena jako možná. Zdravotnickým zařízením tak bylo obecně doporučeno poskytnout osobní ochranný prostředek pacientovi, u kterého to s ohledem na jeho zdravotní stav určil ošetřující lékař jako potřebné, pokud je to pro dané zdravotnické zařízení možné.

Podněty a zkušenosti, které jsme v rámci řešení situace i díky Vaší zpětné vazbě získali, využijeme nadále v rámci plánování dalších obecných postupů. Podle informací od některých z Vás část pacientů doufala, že ochranné prostředky obdrží přímo od pacientských organizací. Mrzí nás, pokud takto došlo ke zklamání. Věřte však, že jsme situaci pečlivě vyhodnotili. Zvolené řešení bylo v danou chvíli jediné možné a též rozumné s ohledem na potřebu efektivních kroků k zabezpečení dostupnosti zdravotní péče jako takové v době epidemie.

V současné době jsou k dispozici obecná doporučení k nošení osobních ochranných prostředků, která směřují k obecné ochraně před nákazou novým druhem koronaviru. Podle nich jsou respirátory vyššího stupně ochrany doporučovány pouze pro nejexponovanější zdravotnické pracovníky. Na základě doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC), se kterými se ministerstvo ztotožňuje, je pro běžné občany doporučeným osobním ochranným prostředkem rouška či respirátor filtrační třídy FFP1. Ochrana pacientů ve zdravotnických zařízeních je pak zajišťována standardními způsoby s ohledem na vývoj epidemiologické situace. Zdravotnická zařízení v současné době přijala a přijímají hygienicko-epidemiologická opatření pro zajištění bezpečného poskytování zdravotních služeb, a to v souladu s provozními řády zařízení. Obecné doporučení pro pacienty s chronickým onemocněním nepřerušovat léčbu a v případě potřeby vše konzultovat s ošetřujícím lékařem platí i nadále. Pokud se pacienti obávají návštěvy zdravotnického zařízení, prosím, informujte je o tom, že jsou zdravotnická zařízení povinna zabezpečit bezpečné poskytování zdravotních služeb, což standardně činí, a doporučte jim, aby případně kontaktovali dané zařízení před jeho návštěvou a zjistili si, jaký režim má daný poskytovatel zdravotních služeb nastaven.

Informace nejen pro pacienty s chronickým onemocněním a odpovídající doporučení průběžně aktualizujeme na webových stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-pacienty-s-chronickym-onemocnenim-ci-oslabenou-imunitou/ externí odkaz, kam jsme nyní doplňujeme informace související s uvolňováním opatření. Budeme rádi, pokud Vám a členům Vašich pacientských organizací informace pomohou. Oceníme také Váš názor, jaké informace byste v tomto přehledu dále uvítali. Tyto informace jsou též zveřejněny na stránkách https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/ externí odkaz, kde běžně zveřejňujeme články určené pacientským organizacím. Zde najdete také další informace, které by mohly být pro Vás užitečné, např. co se týče nových možností financování.

Ještě jednou Vám děkujeme za spolupráci a Vaše pochopení.

S pozdravem

Tým OPP

Oddělení podpory práv pacientů

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

www.mzcr.cz externí odkaz