COVID-19 A DIABETES

V období mimořádných opatření proti šíření koronaviru způsobujícího onemocnění COVID19 platí pro osoby s diabetem stejná pravidla, která jsou vydána vládou ČR pro obyvatelstvo. Důležité je tato pravidla dodržovat velmi přísně a odpovědně. Na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví ČR bylo Prof. RnDr. Ladislavem Duškem, PhD., ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky prezentováno:

Hypertenze (zejména v souvislosti s ACEI/ARB) a diabetes se jeví jako rizikové faktory těžkého průběhu onemocnění COVID19. (ZDE)

Je v nejvyšším zájmu všech pacientů s diabetem a dalšími komplikacemi zvláště, dodržování doporučení:

  • Nic nepodceňujte v osobní pravidelné hygieně  inspiraci naleznete ZDE  dokument v pdf  návod na mytí rukpou naleznete ZDE dokument v pdf
  • Kontaktovatujte telefonicky lékaře při tělesné teplotě nad 38 °C, nebo jiných příznacích nemoci COVID-19
  • Minimalizujte kontakt s dalšími osobami
  • Používejte alespoň improvizované ochranné prostředky, k jejichž výrobě najdete řadu návodů na internetu
  • V případě potřeby komunikujte se svým diabetologem/internistou prostřednictvím např. telefonu nebo, e-mailu.
  • Včas požádejte o vystavení elektronického receptu na léky a vyřešte včas napsání poukazu např. proužky do glukometru, odběrové lancety, jehly pro inzulínová pera, spotřební materiál k inzulínovým pumpám a kontinuální monitoraci glykemie
  • Dodržujte přísnější režimová opatření v životospávě a posilujte svou imunitu (informace naleznete ZDE) externí odkaz

Vzhledem k současné situaci, kdy jsou vybavováni ochrannými pomůckami lékaři a zdravotníci v první linii (urgentní příjmy, nemocnice,

Přejeme Vám pevné zdraví.

Váš DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s.

 

Doporučení pro osoby s diabetem vydala a poskytla na naši žádost i Česká diabetologická společnost:

Coronavirus a diabetes letak A4_final_online dokument v pdf

Poněkud rozsáhlejší inforace jsou k dispozici na stránkách Slovenské diabetologické asociace:

https://sdia.sk/o-nas-aktuality/52/covid-19-zakladne-informacie-pre-pacienta/ externí odkaz

Aktuální informace k situaci kolem koronaviru naleznete na:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-sars-cov-2-puvodne-2019-ncov-179250/ externí odkaz