Změny v úhradách zdravotnických pomůcek a co to přinese osobám s DM

Změny v úhradách zdravotních pomůcek

Schválená novela zákona 48/97 Sb o veřejném zdravotním pojištění přináší lidem s diabetem významné pozitivní změny. Týkají se zejména zdravotnických pomůcek předepisovaných na poukaz. Některé z nich se projeví již od ledna, další budou spouštěny postupně v průběhu roku. Na co se tedy můžeme těšit?

Novela má číslo 282/2018 Sb. a je platná od 1. ledna 2019. Její důsledky a všechny změny pocítíme ale až od 1. 12. 2019, protože jejich platnost bude nabíhat postupně. První změnou, která již platí, je sjednocení úhrad u zhruba 500 položek, které dosud hradí zaměstnanecké zdravotní pojišťovny odlišně od Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). „Týká se to i některých typů pomůcek pro diabetiky. Nově budou úhrady u všech pojišťoven stejné, a to ve výši příznivější pro pacienta,“ jak upřesnil Jan Beneš, předseda Komise pro zdravotnické prostředky Svazu zdravotních pojišťoven.

Proč neplatí všechny změny od ledna?

Původně se předpokládalo, že změny zejména úhrad zdravotnických prostředků (ZP) uvedené v novele budou platit po krátkém cca čtyř měsíčním překlenovacím období s další maximálně dvou měsíční lhůtou, potřebnou pro zavedení všech hrazených ZP do databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL), který bude vykonávat roli státního dozoru nad ZP hrazenými z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p.). Ve skutečnosti se jich však pacienti s diabetem dočkají později. Celou situaci vysvětlili velmi precizně účastníci tiskové konference v čele s ministrem zdravotnictví. Jako hlavní důvod uvedli, že se na změny musí včas připravit předepisující lékaři, dodavatelé, zdravotní pojišťovny i pacienti. „Přechodné období je naprostou nutností, aby se zabránilo chaosu a překotným změnám,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Tiskovou konferenci si můžete pustit ze záznamu na stránkách ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz) v kategorii Tiskové centrum.

Časový harmonogram postupných změn

  1. ledna 2019

Vydání sjednoceného seznamu hrazených zdravotnických prostředků a změna úhrad individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků.

Pro osoby s diabetem to znamená, že od 1. 1. 2019, mají děti do 18 let včetně plně hrazené senzory a zařízení pro kontinuální monitoraci glukózy na 144 dnů v roce. Senzory jsou bez doplatku u všech zdravotních pojišťoven, nejen u VZP, jak tomu bylo doposud. Pro zbývající období roku mají nárok na senzory s doplatkem 25% (počítáno podle nejlevnější varianty).

  1. dubna 2019

Spuštění informačního systému pro získání přihlašovacích údajů dodavatelů. To znamená, že každý výrobce, nebo dovozce, který chce ZP dostat do seznamu TP hrazených z v.z.p., provede dle stanovených podmínek registraci ZP u SUKL. Následně se k registraci mohou vyjádřit všechny subjekty a registraci pokud není s registrovaným ZP něco v pořádku, ve stanovené lhůtě připomínkovat.

  1. května 2019

Spuštění testovacího prostředí na podávání ohlášení.

Bude prováděno přihlašování a testovaní celého systému v simulované zátěži.

  1. – 30. června 2019

Termín pro pře-ohlášení dosud hrazených zdravotnických prostředků.

Všichni výrobci a dovozci, jejichž produkty jsou nyní zařazeny do sazebníků zdravotních pojišťoven, provedou přeregistraci svých ZP, které chtějí mít v novém úhradovém katalogu vedeného SUKL. ZP, které nebudou přeregistrovány, budou vyřazeny.

  1. srpna 2019

Vyřazení mrtvých duší (konec úhrady u zdravotnických prostředků, které nebyly pře-ohlášeny).

V praxi to znamená, že budou vyřazeny ZP, které dosud figurovaly v sazebníku zdravotních pojišťoven, ale na trhu už fyzicky nebyly dostupné pro zastaralost, ukončenou výrobu, nebo nezájem o používání.

  1. října 2019

Začátek náběhu nových zdravotnických prostředků do úhrad.

Výrobci a dovozci budou moci zahájit registraci těch ZP, které nebyly dosud hrazeny z v.z.p., nebo nově získaly certifikaci pro uvedení na trh.

  1. listopadu 2019

Konečný termín pro SÚKL na zahájení správních řízení v případech excesů při pře-ohlášení.

SUKL bude v tomto termínu rozhodovat o připomínkách podaných k přeohlašovaným ZP.

  1. prosince 2019

Dosud hrazené zdravotnické prostředky budou překlopeny do nových výší a podmínek úhrady.

Lékaři, pacienti, plátci a prodejci se řídí výhradně ustanovením novely v oblasti ZP jak jejich úhrady, tak poskytovaného množství v časovém období.

Pro osoby s DM to v praxi znamená, že budou mít možnost čerpat za stanovených podmínek daných novou legislativou například:

Jehly k inzulinovým perům

Osoby na intenzifikovaném inzulínovém režimu max. 500 jehel ke dvěma inzulinovým perům za rok. Nyní jich dostávají pouze 200 ks.

Proužky do glukometru

Osoby na intenzifikovaném inzulínovém režimu na inzulinu si polepší také v počtu proužků do glukometru. Nově jich budou moci bez doplatku získat 1500 ks namísto současných 1 000 ks.

Pacienti s diabetem 2 typu v péči praktických lékařů, léčeni PAD budou moci čerpat z prostředků veřejného zdravotního pojištění úhradu 100 ks proužků do glukometru za rok. Stejní pacienti léčení v diabetologické ambulanci mohou čerpat až 400 ks ročně.

Glukometry

Glukometr bude moci lékař v diabetologické ambulanci předepsat 1x za 6 let. Nyní je to 10 let.

Kanyly k inzulinovým pumpám

I když mělo dojít ke sjednocení sazebníku a metodik, v jedné věci se VZP a ostatní zdravotní pojišťovny liší. U všech pojišťoven, kromě VZP, bude možné předepisovat trvale psané pomůcky podléhající schválení revizním lékařem, na základě ročního schválení s čtvrtletním čerpáním. V praxi to znamená, podání žádosti ošetřujícího diabetologa například na teflonové kanyly, na počátku roku, na celoroční čerpaný objem. Pacient pak může obdržet u svého diabetologa poukaz na kanyly ihned, protože diabetolog vypíše na poukaz do kolonky záznamu pojišťovny číslo schválení a datum, kdy bylo schválení uděleno. Tím se výrazně zkrátí čekání na nezbytný spotřební materiál k inzulínovým pumpám.

Senzory pro kontinuální monitoraci

Nejočekávanější změnou, která nás od prvního prosince čeká, je asi změna doplatků u senzorů pro kontinuální monitoraci a flash glucose monitoring (FreeStyle Libre). V indikovaných případech bude možné získat senzory pro celoroční používání bez doplatku (nyní jsou pro osoby nad 18 let s doplatkem ceny nad 900 Kč). U senzorů bude roční úhrada řešena celkovou maximální částkou bez DPH, nyní je omezen počet hrazených senzorů.

Velká změna se týká i samotného předepisování senzorů. Nově budou moci senzory pro kontinuální monitoraci glykemie předepisovat kromě lékařů diabetologických center i ostatní diabetologické ambulance, pokud získají osvědčení od České diabetologické společnosti. Tato změna je uvedena v Metodikách VZP i SZP platných od 1. 1. 2019. Znamená to další výrazné zlepšení dostupnosti péče v diabetologických ambulancích mimo centra. Vzhledem k tomu že se SZP usnesl 7. 1. 2019, že sjednotí Metodiku i v části schvalování senzorů RL a schválení nevyžaduje, může se stát, že diabetologické ambulance, v důsledku obavy ze zvýšených nákladů na pomůcky, které neschvaluje RL, nebudou chtít tyto pomůcky svým pacientům psát. Jak to v praxi skutečně bude, ukáže čas. Obava lékařů z pokut za překročení nákladů na léčbu je reálná.

Pokud byste se s tímto přístupem setkali, informujte nás, abychom iniciovali jednání k odstranění této překážky.

O dalších aktualitách v oblasti úhrad zdravotnických prostředků vás budeme průběžně informovat.