Pilotní Edukačně Motivační Program pro mladě dospělé s diabetem byl úspěšný.

V sobotu 28.4.2018 v poledne, se v hotelu Harmonie sešly tři desítky účastníků pilotního motivačního projektu na kterém spojily své síly DIAKAR z.ú. a DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s. ve spolupráci s lékařkami As. MUDr. Jarmilou Jirkovskou a MUDr. Jozefínou Štefánkovou a nutriční terapeutkou Dagmar Černou. Mediálním partnerem byl časopis DIAStyl.
Na programu byly skupinové edukační a motivační workshopy, sezení nabité informacemi o současných možnostech terapie a úhrady z veřejného zdravotního pojištění, individuální konzultace, péče o nohy, večerní orienťák s procvičením znalostí o diabetu, sportovní aktivity, plavání, volejbal, in-line bruslení kolem přehrady a procházka po luhačovických pramenech. Skvělá parta kde si měl možnost každý promluvit nejen s lékaři a edukátory, ale především se svými vrstevníky a vzájemně se poučit z úspěchů, ale i pochybení.
Při hodnocení několikrát zaznělo, že očekávání znovu nastartovat zvládání diabetu bylo splněno. Za všechny, kteří se na úspěšném pilotním projektu podíleli, přejeme všem, aby se restart podařil a motivace vydržela.
Zároveň patří nemalé poděkování těm, kteří se na realizaci přímo podíleli: Páji, Kamile, Ondrovi, Editě, Monice, Jarmile, Jozefíně, Dagmaře a Vlastovi. Dále pak Akademii pacienských organizací, která projekt vyhodnotila jako nejlepší a poskytla finanční podporu a v neposlední řadě i Lucii, manažerce hotelu Harmonie v Luhačovicích.