PF DIAKTIV 2023

Na prahu nového roku Vám přejeme nakažlivý smích, akutní euforii,

chronickou spokojenost, nevyléčitelný optimismus a doživotní štěstí.

Diaktiv Czech Republic. z.s.

PF 2023