Celostátní průzkum Barometr českého zdravotnictví 2022 mezi pacientskými organizacemi

Upozorňujeme na možnost zapojit se do zhodnocení aktuální situace prostřednictvím anonymního dotazníků v rámci celostátního průzkumu mezi pacientskými organizacemi.

Jedná se již o druhý ročník tohoto celostátního průzkumu, kdy je cílem vyváženě a objektivně identifikovat aktuální problémy s nimiž se musí pacientské organizace a jejich členové potýkat a náměty na jejich případné řešení směrem ke zdravotním pojišťovnám, nemocnicím, ambulancím a také samotným pacientským organizacím. Výstupy z prvního ročníku naleznete pro informaci na této stránce externí odkaz.

Rádi bychom Vás tedy touto cestou poprosili, o možnost hlasovat v rámci tohoto anonymního průzkumu: Dotazník v elektronické podobě externí odkaz

Možnost hlasování je otevřena do 31. prosince 2022.

Výsledná hodnotící zpráva, včetně anonymního hodnocení ostatních respondentů, bude předána kompetentním institucím pro vyvození závěrů a případných dalších navazujících studií.