Registrace členů

Registrace je bezplatná na základě sdělení pouze jména, příjmení a emailové adresy. Jde o přednostní zasílání informací o konání edukačních projektů a informací týkajících se změn v poskytování především zdravotní péče. Registrovaným členem se stává účastník projektů automaticky, pokud k tomu udělí souhlas v přihlášce. Členství a vymazání z databáze pro zasílání informací o projektech a závažných změnách v legislativě dotýkajících se léčby diabetu, se děje ihned jakmile nový zájemce, nebo naopak registrovaný člen o změnu požádá emailem na info@diaktiv.cz. Registrací přidružených členů získává diaktiv silnější vyjednávací pozici při obhajobě oprávněných zájmů osob s diabetem a splňuje podmínku pro členství v mezinárodních organizacích.

DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s.

Registrované přidružené členství

FORMULÁŘ K REGISTRACI

Osobní údaje


zapište arabskou číslicí výsledek součtu čísel:    šest + sedm