PACIENTSKÝ KONGRES

XX. Mezinárodní setkání věčně mladých diabetiků se letos uskuteční od čtvrtku 15.11. do neděle 18.11. v Luhačovicích ve Společenském domě.

Projekt je určen jako obvykle výhradně diabetikům prvního typu a LADA, kteří upřednostňují, anebo chtějí upřednostňovat, aktivní přístup k léčbě a zároveň si své zdraví svévolně nepoškozují vlastním přičiněním (např. kouřením, nepřiměřenou životosprávou apod.) U účastníků nehraje roli věk, ale typ diabetu, protože edukační program je určen právě této skupině osob. Samozřejmostí je účast “dorostu” s doprovodem. Účast jednoho člena doprovodu dítěte do 18 let je za stejných finančních podmínek jako pro osobu s diabetem.
Účast dalších zájemců z řad rodinných příslušníků nebo přátel je stejně jako v minulosti možná pouze za plnou úhradu nákladů.

Můžete se těšit na osvědčený lektorský tým, který Vám bude po celý pobyt k dispozici. Edukační program bude v letošním roce probíhat formou přednášek I worshopů. Na programu se pracuje, ale témata byla volena dle Vašich ohlasů a podnětů. Dále Vám budou představeny aktuální novinky z oblasti monitorovací techniky, inzulínové terapie, zdravotní a lázeňské péče.

Ze sportovních aktivit se uskuteční tradiční turnaj ve volejbale, v kuželkách a petanque. Již tradičně bude pro Vás rezervována kapacita nového luhačovického aquacentra.
Věříme, že využijete další možnosti k načerpání nových poznatků a zkušeností, ke sportování, setkání s přáteli a k navázání nových přátelství. Vzhledem ke zkušenostem z minulých setkání si dovolujeme účastníky upozornit, že se účastní edukační akce s dobrovolnou účastní na aktivitách pořádaných v průběhu setkání a po celou dobu odpovídají za svůj zdravotní stav zcela sami.
Registrací máte rovněž možnost získat “mimořádné” členství. Více o členství se dočtete v záložce.

Na setkání v Luhačovicích se těší celý realizační tým DIAKTIV.