Cena Akademie Pacientských Organizací 2017

Získali jsme ocenění projektu APO Ceny 2017

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA.- AIFP, JUDr. Lenka Teska Arnoštová MZ ČR, PhD., Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. – senátorka, Mgr. Monika Kadeřábková a  Mgr. Vlastimil Milata – DIAKTIV Czech Republic z.s., Ing. Mgr. Edita Šimáčková – DiaKar z.ú., Mgr. Irena Storová – SUKL, Mgr. Zuzana Komárková AIFP – APO.

Akademie pacientských organizací (dále APO) u příležitosti pětiletého výročí, vyhlásila na podzim druhý ročník APO ceny 2017, ve kterém byly dvě kategorie:

1 – Nejlepší probíhající projekt

2 – Nejlepší inovativní projektový záměr.

Pod záštitou senátorky Milady Emmerové se dne 13.12.2017 v Senátu ČR uskutečnilo slavnostní vyhodnocení vyhlášených projektů APO Ceny 2017.

DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s. a DiaKar, z.ú. ve spolupráci s DIAstylem se zúčastnil v rámci kampaně Žijeme na hraně projektu kategorie 2 – Nejlepší inovativní projektový záměr. Projekt jsme nazvali Edukačně motivační program pro mladé dospělé s diabetem typu 1 (EMP MD DM1). Náš projekt byl vyhlášen nejlepším a podrobnosti o něm si můžete přečíst na https://www.pacientskaakademie.cz/cs/aktuality/zname-viteze-apo-ceny-2017/.

Výherci projektu v kategorii 1 – Nejlepší probíhající projekt byly Popálky o.p.s. s projektem Zapálení hasiči pro život popálených Popálky, Dobrovolní hasiči pro Popálky – veřejná sbírka.